menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
วันเดินทาง
Day 8

เรียนต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรเตรียมเรียนต่อปริญญาตรีประเทศนิวซีแลนด์

Academic College Group (ACG)


 
ACG เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนเพื่อปูพื้นฐานและสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันมีนักเรียนที่มาเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศนิวซีแลนด์กว่า 40 ประเทศจากทั่วโลก โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาที่ครบวงจรตั้งแต่ในระดับอนุบาลถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 4,000 คน เป็นนักเรียนไทยประมาณ 20 คน


 
ACG ประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1. ACG English School เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ โดยโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรตลอดปี ดังนี้

- ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

- หลักสูตรพิเศษ ได้แก่ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC และ University of Cambridge Examination

- ประกาศนียบัตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาของ The University of Auckland เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย The University of Auckland และสอนโดย ACG เมื่อจบหลักสูตรด้วยคะแนนตามเกณฑ์ นักเรียนจะได้รับการรับรองเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ และประกาศนียบัตรนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์

- ประกาศนียบัตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาของ AUT University เป็นหลักสูตร 8 – 12 เดือน ของมหาวิทยาลัย AUT ที่รับรองเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย AUT และเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์
 
2. โรงเรียนประถมและมัธยมในนิวซีแลนด์ โดยทุกโรงเรียนในเครือ ACG ใช้ระบบการสอนแบบนานาชาติอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ University of Cambridge International Examination: IGCSE, AS/A และ AICE โดยประกอบด้วยโรงเรียนในเครือ

- ACG Strathallan เปิดสอนหลักสูตรในระดับ อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่บนแหลมฮิงกาเอียที่สวยงามห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ไปทางใต้ประมาณ 30 นาที มีพื้นที่เขียวขจีอันกว้างใหญ่ ซึ่งแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และพื้นที่ในการเล่นกีฬาพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน ACG Strathallan มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนานาชาติด้วย

- ACG Parnell College ตั้งอยู่ในย่านพาร์เนล (Parnell) ติดกับตัวเมืองโอ๊คแลนด์ มีอาคารเรียนอันโอ่อ่า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ Auckland Domain ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโอ๊คแลนด์ สาธารณูปโภคของโรงเรียนประกอบด้วยโรงยิม ห้องสมุดและห้องอาหารขนาดใหญ่ ห้องเรียนศิลปะอันทันสมัย ห้องเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนการละคร ดนตรี และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียง เช่น สมาคมเทนนิสพาร์เนล และสระว่ายน้ำโอลิมปิกนิวมาร์เกต โรงเรียนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนานาชาติ

- ACG Senior College เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำด้านวิชาการของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1995 โดยเป็นโรงเรียนแห่งแรก และแห่งเดียวที่เน้นการสอนด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผลสำเร็จอันต่อเนื่องของโรงเรียน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนติดอันดับต้นๆของประเทศ จากผลการสอบครั้งล่าสุดในระบบแคมบริดจ์ นักเรียน 37 คน ของโรงเรียนทำคะแนนได้สูงที่สุดในโลกและสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ อาคารเรียนเป็นตึกแบบโบราณ ซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย AUT และไม่ไกลจาก The University of Auckland

 

หลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์

AUT International Foundation Certificate
เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ Auckland University of Technology (AUT) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย AUT โดยมีระยะเวลาเรียน 7 – 15 เดือน เปิดรับปีละ 3 ครั้ง ในเดือน มกราคม, พฤษภาคม และ สิงหาคม โดยหลักสูตรจะเน้นวิชาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีรายวิชาที่เรียน ดังนี้

 

รายวิชาที่เรียน
• English I and English II
• Tertiary Preparation Studies
• Introduction to Culture and Society
• History
• Design
• Drawing
• Introductory Accounting
• Introductory Economics
• Economics II
• Mathematics IIIA and IIIB
• Statistics
• Chemistry IIIA
• Biology IIIA
• Biology IIIB
• Electromechanics I
• Electromechanics II

 

คุณสมบัติในการรับเข้าเรียน
1. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 – 5.5 หรือผ่านศูนย์ภาษาของ ACG

 


The University of Auckland Certificate in Foundation Studies

หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับ The University of Auckland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านผลงานวิจัย โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ รวมถึงมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ด้วยโดยมีระยะเวลาเรียน 8 – 18 เดือน โดยเปิดรับปีละ 4 ครั้งในเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม โดยวิชาที่เรียนเป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และวิชาเลือก โดยตัวอย่างวิชาที่เรียน ได้แก่

 

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน
• Accounting
• Economics
• Mathematic with Calculus
• Mathematic with Statistics
• Chemistry
• Physics
• Biology
• Design
• Photography
• Painting
• Music
• Geography

 

คุณสมบัติการรับเข้า
1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 – 6.0 หรือผ่านศูนย์ภาษาของ ACG หรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 – 5 นะคะ