menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Good Bye Time

Embassy English /USA

Embassy English /USA

Embassy English

 

Embassy English เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถาบันสอนภาษาเอกชนคุณภาพสูง ที่มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในด้านการสอนภาษาทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เนื่องจากในแต่ละวิทยาเขตของสถาบันได้ทำเป็นระบบ wireless ซึ่งก่อนหรือหลังจากการเรียนในแต่ละวันนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยสามารถค้นหาคำศัพท์ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง หรือทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเกมส์คำศัพท์ซึ่งสามารถสร้างความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย โดยในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยว Grammar, Vocabulary, Writing, Pronunciation, Reading, Listening และ Embassy i-Study ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนเรียนและพัฒนาทักษะภาษาได้เร็วขึ้น

 

Embassy English ประกอบด้วยวิทยาเขต 26 แห่งทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

 

วิทยาเขตที่เปิดสอนในประเทศอเมริกา
Boston Downtown
โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองใหม่ของบอสตันในใจกลางย่านธุรกิจของบอสตัน สามารถเดินไปยังจุดศูนย์รวมของบอสตันและ Macy’s Quincy Market ได้

 

New York
โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์ก ห่างจากตึกเอ็มไพน์สเตรทเดินเพียง 5 นาที วิทยาเขตที่นิวยอร์กเป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกา

 

Fort Lauderdale
โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษา ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ย่าน Las Olas Boulevard

 

Los Angeles
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต Long Beach ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดที่สวยงามของแคลิฟอร์เนียไม่ไกล

  

San Diego
โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และห่างจากแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่นาที

 

San Francisco
โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกที่สะดวกสบายใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองซานฟรานซิสโก และยังอยู่ใกล้กับสถานีรถรางของเมืองด้วย

 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. General English
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสามารถเริ่มเรียนได้ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน

2. Language Semester Abroad เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระยะยาวเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเรียนต่อหรือสำหรับใช้ในการสอบTOEFL

3. Business English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่ว โดยมีระยะเวลา 4 - 24 สัปดาห์

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEFL

5. English for University Entrance USA เป็นหลักสูตรการเรียนภาษา 12 - 48 สัปดาห์ หลังจากผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาที่ร่วมโครงการกับสถาบันได้โดยไม่ต้องสอบภาษาอีก

 

 

ที่พัก
สถาบันมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาที่พักให้กับนักเรียน โดยพยายามหาที่พักที่จะทำให้นักเรียนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยที่พักที่จัดหาแบ่งออกเป็น

 

Embassy residences
ตั้งอยู่ในอาคารที่พักอาศัยที่ทันสมัย แสงแดดส่อง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม

 

Specially selected homestay
เป็นการพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติจากหลายๆเชื้อชาติ

 

www.embassyenglish.com