menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Fun Time
Buchart Garden

Education Southland

Education Southland

Education Southland New Zealand

 

Southland New Zealand เป็นภูมิภาคขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 93,000 คน เป็นภูมิภาคที่อยู่ใต้สุดของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความร่ำรวย โดยเป็นดินแดนหลังเทือกเขาที่พัฒนาแล้ว และมีความเจริญ วิถีชีวิตในเซาท์แลนด์เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างหนึ่ง ผู้คนที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ชอบทำกิจกรรม เช่น กีฬา ศิลปะ กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในทุกปีจะมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100,000 คน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างอบอุ่น เต็มใจต้อนรับ และผ่อนคลายในประเทศนี้

 

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่การศึกษามีคุณภาพสูง และมีสิ่งแวดล้อมการเรียนที่ปลอดภัยทำให้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการการศึกษาที่จะให้คุณวุฒิที่ดีแก่พวกเขาในอนาคต ซึ่งเป็นที่ๆนักเรียนจะได้พบกับสิ่งแวดล้อมสีเขียวสะอาด สถาบันการศึกษาในระดับโลก วิถีชีวิตที่มีชีวิตชีวา ประสบการณ์ด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม และความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง และคุ้มค่าเงินอย่างยิ่ง

 


ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์อิงกับการศึกษาแบบอังกฤษ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีทั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา โรงเรียนชายล้วน และหญิงล้วน โรงเรียนประจำ และโรงเรียน ไป-กลับ

 

โรงเรียนต่างๆในเซาท์แลนด์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานโลก ทั้งทรัพยากรและบุคลากร อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อครูโดยเฉลี่ย 20:1 ซึ่งทำให้ครูดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นักเรียนจะได้พบกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบประยุกต์ที่น่าตื่นเต้นซึ่งภาคปฏิบัติมีคุณค่ามากกว่าภาคทฤษฎี และยังมีโอกาสทางการศึกษาหลายรูปแบบให้ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

 


 

โรงเรียนมัธยมในเขตเซาท์แลนด์ประกอบด้วย
• Central Southland College
เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่เมืองวินตัน (Winton) ตัวเมืองมีขนาดเล็ก มีความเจริญ และมีชีวิตชีวา ห่างจากเมือง อินเวอร์คาร์กิลล์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของเซาท์แลนด์ ไปทางตอนเหนือ 20 นาที มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 470 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 10 คน เปิดสอนในระดับ ปี 9 – 13 ช่วงอายุ 13 – 18 ปี เปิดรับนักเรียนต่างชาติ โดยให้พักอาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากทางโรงเรียน

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.csc.school.nz

 


 

• Fiordland College
Fiordland College
เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่เมืองริมทะเลสาบเทอาเนา (Te Anau) ฝั่งที่ติดกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบริเวณมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ Fiordland ซึ่งอยู่ระหว่างควีนสทาวน์ และ มิลฟอร์ด ซาวด์
Fiordland College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน ชั้นเรียนภาษาอังกฤษมีขนาดเล็กทำให้สามารถจัดโปรแกรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน และยังเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของโรงเรียน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 5 คน เปิดสอนในระดับ ปี 7 – 13 ช่วงอายุ 11 – 18 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาติจะได้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.fiordlandcollege.school.nz

 


 

• James Hargest College
James Hargest College
เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่มีชั้นเรียน ปี 7 – 13 ช่วงอายุ 10 – 19 ปี และมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการจัดการการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม มีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,922 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 28 คน โรงเรียนมีความเป็นมิตร อยู่ด้วยกันเหมือนญาติพี่น้อง และพร้อมพรั่งไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับนักเรียนต่างชาติ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่เมือง อินเวอร์คาร์กิลล์

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.jameshargest.school.nz


 

• Southland Boys’ High School
Southland Boys’ High School
เป็นโรงเรียนชายที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 130 ปี เป็นโรงเรียนที่มีการผสมผสานของความเก่าและความใหม่ได้อย่างลงตัว มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,057 โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 คน เปิดรับนักเรียนในระดับ ปี 7 – 14 ในช่วงอายุ 11 – 19 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาติสามารถเลือกพักที่หอพักของนักเรียนประจำของโรงเรียนได้ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมสำหรับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยต่างๆของนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง อินเวอร์คาร์กิลล์

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.sbhs.school.nz

 


 

• Southland Girls’ High School
Southland Girls’ High School
ก่อตั้งปี ค.ศ.1879 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในเซาท์แลนด์ และเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโรงเรียนหญิงล้วนในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยความเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ทำให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนมีความอบอุ่น เป็นมิตร และเป็นชุมชนที่เอาใจใส่สำหรับนักเรียนหญิง 1,200 คน เปิดสอนในระดับ ปี 7 - 13 อายุตั้งแต่ 10 – 18 ปี โดยโรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและผลการเรียนในระดับสูง โรงเรียนมีการจัดที่พักที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ในหอพักโรงเรียนประจำที่มีการดูแลอย่างดี และที่พักกับครอบครัวนิวซีแลนด์ ที่คัดสรรมาอย่างรอบคอบ โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง อินเวอร์คาร์กิลล์

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.southlandgirls.school.nz

 


 

• St Peter’s College
St Peter’s College ตั้งอยู่เมืองกอร์ (Gore) เป็นโรงเรียนสหศึกษาในใจกลางชุมชนชนบทที่เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และปลอดภัย เป็นโรงเรียนประจำที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน ชั้นเรียนขนาดเล็ก และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 400 เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 12 คน เปิดสอนในระดับ ปี 7 – 13 ในช่วงอายุระหว่าง 11 – 18 ปี และนักเรียนสามารถเลือกพักในหอพักของโรงเรียน หรือจะพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณภาพ

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.stpetersgore.school.nz

 

 

 

ค่าเรียนและค่าครองชีพ
• ค่าเล่าเรียนต่อปี NZ$ 13,000
• ค่าที่พักกับโฮมสเตย์ NZ$ 220/สัปดาห์
• ค่าบริการจัดหาโฮมสเตย์ NZ$ 300
• เงินทุนฉุกเฉิน NZ$ 500 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบ NZQA)
• ค่าประกันต่อปี NZ$ 500
• ค่าเครื่องแบบ NZ$ 800 – NZ$ 900
• ค่าธรรมเนียมการสอบ NZQA NZ$ 375