menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 11
Day 5
Departure
Day 10

การใช้ธนาคารในต่างประเทศ

 

 

โดยปกติแล้วคนต่างชาติเขาจะไม่พกเงินสดติดตัวเยอะ จะมีแค่พอใช้จ่ายในแต่ละวันเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันขโมยล้วงกระเป๋าน่ะค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินซื้อของก็สามารถใช้บัตรเดบิตรูดซื้อได้เลยค่ะ ไม่ว่าจำนวนราคาของสินค้าที่ต้องการนั้นจะราคากี่เหรียญก็ตาม ซึ่งก็จะสะดวก แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ

 

ในฐานะที่เราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนั้น เราก็ควรที่จะเปิดบัญชีที่นั้นไว้ด้วยนะค่ะ เอกสารที่ใช้ก็มี

  1. Passport
  2. Visa
  3. เงินที่จะเปิดบัญชี จะทำเป็นแบงค์ดราฟท์สั่งจ่ายชื่อของตัวเองจากเมืองไทยไปก็ได้นะค่ะ
  4. รายละเอียดที่อยู่ที่สามารถให้ธนาคารส่งรายละเอียดการใช้เงินมาให้

 

เมื่อเอกสารครบแล้วก็เดินไปที่ธนาคารได้เลยค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำรายการเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้บัตร ATM มาให้ 1 ใบค่ะ จะไม่มีสมุดบัญชี แต่ทุกๆเดือนเขาจะส่งรายละเอียดการใช้จ่ายไปให้เราตามที่อยู่ที่ให้ไว้เองค่ะ

 

ถ้าหากว่าต้องการให้คุณพ่อ คุณแม่ โอนเงินมาให้ก็เพียงแค่ให้รายละเอียดบัญชีที่เราได้มาตอนเปิดบัญชีให้ท่านไว้ค่ะ เพราะว่าท่านสามารถโอนเงินต่างประเทศที่ธนาคารได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมก็ประมาณ 1,000 บาท

 

แต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่ต้องการเสียเงินค่าโอน ก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดที่เมืองไทยแทน แล้วน้องก็ค่อยไปกดออก แล้วนำเงินไปเข้าบัญชีที่เปิดที่ต่างประเทศเองค่ะ ซึ่งตรงนี้น้องจะเสียค่ากดเงินตามธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ ประมาณ 150-250 บาท แล้วแต่ธนาคารที่น้องใช้บริการ

 

ใครสะดวกใช้วิธีไหนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะค่ะ